Gerekli olduģunu sanmıyorum. Ama isterse download bölümündeki mt65xx drivers diye var onu indirirsin ve kurarsın.