cwm den  data user diye bir yer var oradan delete al user data  secenegini secin teli  sırırlayın telefonunu z  acılacaktır