Baseband v: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V1.P3, 2013/11/15 14:46

yukardaki gibi basebandınız yerinde görünüyorsa imei atmamanıza imkan yok  sizde bir hata vardır