abim telefon brik çünklü ondan sonra cam patladıiç cam çekmecedeydi